Reklamacje

Jak zgłosić reklamację?

Reklamacje przyjmujemy w formie ustnej, pisemnej bądź za pośrednictwem poczty lub formularza elektronicznego. Przy zgłoszeniu reklamacji nie zapomnij podać swojego numeru zamówienia lub danych, które umożliwią nam Twoją identyfikację. Reklamacje i zwroty przyjmowane są telefonicznie pod numerem +48 792 257 005 lub pisemnie na adres korespondencyjny:

Skiva
ul. Grunwaldzka 20a/3,
09-100 Płońsk,
serwis@skiva.pl

Czas rozpatrzenia reklamacji

Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Udzielenie odpowiedzi może nastąpić w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone zgłoszenie bądź reklamacja. Pamiętaj, że zwrot pieniędzy możliwy jest tylko w przypadku spełnienia wszystkich warunków wymaganych w regulaminie.

Zwrot pieniędzy

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji/zwrotu pieniądze zostaną zwrócone przelewem na numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu
w ciągu 14 dni.

Formy wysyłki

Kurier standard

Kurier paletowy

Copyright 2022, Ferretti Sp. z o.o.
Polityka prywatności strony